سدهای لاستیکی جدید در راه گیلان

سدهای لاستیکی جدید در راه گیلان

سدهای لاستیکی جدید در راه گیلان

 

وحیده اسماعیلی - رشت- خبرنگار: آب برای استان گیلان یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای بخش کشاورزی است.

باران‌های فصلی و وجود رودخانه‌های متعدد به نوعی ظرفیت طبیعی و سرمایه استان محسوب می‌شوند، اما بیش از ۷۰ درصد این بارش‌ مربوط به پیش از فصل کشت و زمستان است و آب ناشی از این بارش فقط در معدودی از سدها و آب‌بندان‌های سنتی ذخیره‌سازی می‌شود. بنابراین حجم عمده آن هدر می‌رود و از طریق رودخانه‌ها روانه دریا می‌شود. به نوعی در فصل کشت و تابستان در اختیار کشاورزان قرار نمی‌گیرد.

یکی از تکنولوژی‌های کاربردی برای ذخیره‌سازی و مدیریت آب ناشی از بارش، احداث بندهای کوتاه یا سدهای لاستیکی است که سازگاری بیشتری با محیط زیست دارند. طی چند سال اخیر ساخت سدهای لاستیکی در گیلان به منظور تثبیت و پایداری در تامین و مدیریت آب مورد نیاز اراضی کشاورزی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. سدهای لاستیکی با هدف حفظ و بهبود وضعیت موجود در بستر رودخانه‌ها و ایستگاه‌های پمپاژ و تامین معیشت مردم که وابسته به تولید محصول استراتژیک برنج است، احداث شده اند.

طبق آمارهای سازمان آب منطقه‌ای در حال حاضر حجم ذخیره آب سد سفیدرود ۷۳۸ میلیون مترمکعب است. آب‌بندان‌های گیلان نیز در بهترین شرایط قادر به تامین کمتر از ۲۰۰ میلیون مترمکعب آب برای کشاورزی هستند؛ این در حالی است که نیاز شالیکاری استان بیش از ۲/۵ میلیارد مترمکعب است. بنابراین علاوه بر لزوم احیای آب‌بندان‌های موجود، ساخت سدهای کوتاه (لاستیکی) در مدیریت منابع آب استان ضرورت دارد.