گالری تصاویر

لایه های لوله های پنج لایه

لوله پنج لایه

لوله جدارچاه

پروژه لوله گذاری (لوله کاروگیت )2

پروژه لوله گذاری (لوله کاروگیت )

لوله پلی اتیلن آبرسانی

لوله آزبست دودکشی

لوله آبیاری قطره ای

لوله جدارچاه مشبک استاندارد

لوله جدارچاه 1