خط لوله نورد استریم ۲ قیمت گاز در اروپا را ۲۵ درصد کاهش می‌دهد

خط لوله نورد استریم ۲ قیمت گاز در اروپا را ۲۵ درصد کاهش می‌دهد

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از راشاتودی، موسسه مشاوره انرژی وود مکنزی اعلام کرد در صورت تکمیل خط لوله نورد استریم 2 از روسیه به آلمان، قیمت گاز در اروپا کاهش قابل توجهی خواهد داشت. آمریکا تمام تلاش خود را برای توقف این پروژه انجام می‌دهد.

 تحلیلگران انتظار دارند پس از آغاز انتقال گاز طبیعی از طریق این خط لوله 1200 کیلومتری، قیمت گاز در اروپا 25 درصد کاهش یابد. خط لوله نورد استریم 2 در سراسر دریای بالتیک به سمت آلمان کشیده شده است.

 تحلیلگران وود مکنزی میگویند:« اگر نورد استریم 2 ناتمام باقی بماند، قیمت شاخص گازTTF اروپا در سال آینده میلادی حدود 4 دلار در هر واحد گرمایی خواهد بود ولی اگر این پروژه در اوایل 2021 تکمیل شود، متوسط قیمت گاز در اروپا در سال آینده 3 دلار خواهد بود.

 قیمت پایین تر گاز مطمئناً خبر خوبی برای مصرف کنندگان اروپایی است و می توانند کل مصرف گاز خود را افزایش دهند. این منطقه از جهان به عرضه بیشتر گاز طبیعی نیاز دارد چون به تدریج به سمت جایگزینی زغال سنگ در جهت استفاده از منابع پاک انرژی پیش می رود.

ولی تکمیل این خط لوله روسی طرح‌های آمریکا برای تقویت عرضه گاز طبیعی مایع به اروپا را به چالش می‌کشد. طبق پیش بینی وود مکنزی، افزایش واردات گاز از روسیه به ضرر صادرکنندگان گاز طبیعی مایع آمریکا خواهد بود.

 

 

دولت ترامپ مدت هاست سعی دارد این پروژه را متوقف کند.  آمریکا تلاش کرد آلمان را متقاعد کند پروژه نورد استریم 2 وابستگی اروپا به روسیه را افزایش می دهد ولی موفق نبود، بنابراین اقدامی جدی در پیش گرفت. روند ساخت این خط لوله سال گذشته متوقف شد چون آمریکا تهدید کرده بود کشتی هایی را که در این پروژه دخالت داشته باشند تحریم می‌کند. گرچه این اقدام آمریکا آغاز به کار خط لوله را به تعویق انداخت ولی روسیه قصد دارد به تنهایی آن را تکمیل کند.

 

 آمریکا اخیراً یک بار دیگر فشار بر روسیه را برای توقف این پروژه افزایش داده است. این کشور در اوایل همین ماه تهدید کرد هر کسی را که در ساخت و نگهداری خط لوله نورد استریم 2 در آینده، سرمایه گذاری کند و مداخله داشته باشد تحریم می کند.

دولت ترامپ مدت هاست سعی دارد این پروژه را متوقف کند.  آمریکا تلاش کرد آلمان را متقاعد کند پروژه نورد استریم 2 وابستگی اروپا به روسیه را افزایش می دهد ولی موفق نبود، بنابراین اقدامی جدی در پیش گرفت. روند ساخت این خط لوله سال گذشته متوقف شد چون آمریکا تهدید کرده بود کشتی هایی را که در این پروژه دخالت داشته باشند تحریم می‌کند. گرچه این اقدام آمریکا آغاز به کار خط لوله را به تعویق انداخت ولی روسیه قصد دارد به تنهایی آن را تکمیل کند.

 آمریکا اخیراً یک بار دیگر فشار بر روسیه را برای توقف این پروژه افزایش داده است. این کشور در اوایل همین ماه تهدید کرد هر کسی را که در ساخت و نگهداری خط لوله نورد استریم 2 در آینده، سرمایه گذاری کند و مداخله داشته باشد تحریم می کند.

دولت ترامپ مدت هاست سعی دارد این پروژه را متوقف کند.  آمریکا تلاش کرد آلمان را متقاعد کند پروژه نورد استریم 2 وابستگی اروپا به روسیه را افزایش می دهد ولی موفق نبود، بنابراین اقدامی جدی در پیش گرفت. روند ساخت این خط لوله سال گذشته متوقف شد چون آمریکا تهدید کرده بود کشتی هایی را که در این پروژه دخالت داشته باشند تحریم می‌کند. گرچه این اقدام آمریکا آغاز به کار خط لوله را به تعویق انداخت ولی روسیه قصد دارد به تنهایی آن را تکمیل کند.

 آمریکا اخیراً یک بار دیگر فشار بر روسیه را برای توقف این پروژه افزایش داده است. این کشور در اوایل همین ماه تهدید کرد هر کسی را که در ساخت و نگهداری خط لوله نورد استریم 2 در آینده، سرمایه گذاری کند و مداخله داشته باشد تحریم می کند.

دولت ترامپ مدت هاست سعی دارد این پروژه را متوقف کند.  آمریکا تلاش کرد آلمان را متقاعد کند پروژه نورد استریم 2 وابستگی اروپا به روسیه را افزایش می دهد ولی موفق نبود، بنابراین اقدامی جدی در پیش گرفت. روند ساخت این خط لوله سال گذشته متوقف شد چون آمریکا تهدید کرده بود کشتی هایی را که در این پروژه دخالت داشته باشند تحریم می‌کند. گرچه این اقدام آمریکا آغاز به کار خط لوله را به تعویق انداخت ولی روسیه قصد دارد به تنهایی آن را تکمیل کند.

 آمریکا اخیراً یک بار دیگر فشار بر روسیه را برای توقف این پروژه افزایش داده است. این کشور در اوایل همین ماه تهدید کرد هر کسی را که در ساخت و نگهداری خط لوله نورد استریم 2 در آینده، سرمایه گذاری کند و مداخله داشته باشد تحریم می کند.

دولت ترامپ مدت هاست سعی دارد این پروژه را متوقف کند.  آمریکا تلاش کرد آلمان را متقاعد کند پروژه نورد استریم 2 وابستگی اروپا به روسیه را افزایش می دهد ولی موفق نبود، بنابراین اقدامی جدی در پیش گرفت. روند ساخت این خط لوله سال گذشته متوقف شد چون آمریکا تهدید کرده بود کشتی هایی را که در این پروژه دخالت داشته باشند تحریم می‌کند. گرچه این اقدام آمریکا آغاز به کار خط لوله را به تعویق انداخت ولی روسیه قصد دارد به تنهایی آن را تکمیل کند.

 آمریکا اخیراً یک بار دیگر فشار بر روسیه را برای توقف این پروژه افزایش داده است. این کشور در اوایل همین ماه تهدید کرد هر کسی را که در ساخت و نگهداری خط لوله نورد استریم 2 در آینده، سرمایه گذاری کند و مداخله داشته باشد تحریم می کند.

دولت ترامپ مدت هاست سعی دارد این پروژه را متوقف کند.  آمریکا تلاش کرد آلمان را متقاعد کند پروژه نورد استریم 2 وابستگی اروپا به روسیه را افزایش می دهد ولی موفق نبود، بنابراین اقدامی جدی در پیش گرفت. روند ساخت این خط لوله سال گذشته متوقف شد چون آمریکا تهدید کرده بود کشتی هایی را که در این پروژه دخالت داشته باشند تحریم می‌کند. گرچه این اقدام آمریکا آغاز به کار خط لوله را به تعویق انداخت ولی روسیه قصد دارد به تنهایی آن را تکمیل کند.

 آمریکا اخیراً یک بار دیگر فشار بر روسیه را برای توقف این پروژه افزایش داده است. این کشور در اوایل همین ماه تهدید کرد هر کسی را که در ساخت و نگهداری خط لوله نورد استریم 2 در آینده، سرمایه گذاری کند و مداخله داشته باشد تحریم می کند.

دولت ترامپ مدت هاست سعی دارد این پروژه را متوقف کند.  آمریکا تلاش کرد آلمان را متقاعد کند پروژه نورد استریم 2 وابستگی اروپا به روسیه را افزایش می دهد ولی موفق نبود، بنابراین اقدامی جدی در پیش گرفت. روند ساخت این خط لوله سال گذشته متوقف شد چون آمریکا تهدید کرده بود کشتی هایی را که در این پروژه دخالت داشته باشند تحریم می‌کند. گرچه این اقدام آمریکا آغاز به کار خط لوله را به تعویق انداخت ولی روسیه قصد دارد به تنهایی آن را تکمیل کند.

 آمریکا اخیراً یک بار دیگر فشار بر روسیه را برای توقف این پروژه افزایش داده است. این کشور در اوایل همین ماه تهدید کرد هر کسی را که در ساخت و نگهداری خط لوله نورد استریم 2 در آینده، سرمایه گذاری کند و مداخله داشته باشد تحریم می کند.

دولت ترامپ مدت هاست سعی دارد این پروژه را متوقف کند.  آمریکا تلاش کرد آلمان را متقاعد کند پروژه نورد استریم 2 وابستگی اروپا به روسیه را افزایش می دهد ولی موفق نبود، بنابراین اقدامی جدی در پیش گرفت. روند ساخت این خط لوله سال گذشته متوقف شد چون آمریکا تهدید کرده بود کشتی هایی را که در این پروژه دخالت داشته باشند تحریم می‌کند. گرچه این اقدام آمریکا آغاز به کار خط لوله را به تعویق انداخت ولی روسیه قصد دارد به تنهایی آن را تکمیل کند.

 آمریکا اخیراً یک بار دیگر فشار بر روسیه را برای توقف این پروژه افزایش داده است. این کشور در اوایل همین ماه تهدید کرد هر کسی را که در ساخت و نگهداری خط لوله نورد استریم 2 در آینده، سرمایه گذاری کند و مداخله داشته باشد تحریم می کند.

دولت ترامپ مدت هاست سعی دارد این پروژه را متوقف کند.  آمریکا تلاش کرد آلمان را متقاعد کند پروژه نورد استریم 2 وابستگی اروپا به روسیه را افزایش می دهد ولی موفق نبود، بنابراین اقدامی جدی در پیش گرفت. روند ساخت این خط لوله سال گذشته متوقف شد چون آمریکا تهدید کرده بود کشتی هایی را که در این پروژه دخالت داشته باشند تحریم می‌کند. گرچه این اقدام آمریکا آغاز به کار خط لوله را به تعویق انداخت ولی روسیه قصد دارد به تنهایی آن را تکمیل کند.

 آمریکا اخیراً یک بار دیگر فشار بر روسیه را برای توقف این پروژه افزایش داده است. این کشور در اوایل همین ماه تهدید کرد هر کسی را که در ساخت و نگهداری خط لوله نورد استریم 2 در آینده، سرمایه گذاری کند و مداخله داشته باشد تحریم می کند.

 

 

منبع:https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/05/05/2314313/%D8%AE%D8%B7-%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%85-2-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-25-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D8%AF?ref=shahrekhabar