فروش واشرکاروگیت

فروش واشرکاروگیت

فروش واشرکاروگیت

فروش کلیه واشرهای کاروگیت جهت آببندی لوله های کاروگیت در کلیه سایزها با بهترین کیفیت . واشرهای کاروگیت در سایزهای زیر موجود وقابل ارائه میباشد جهت خرید با ما تماس بگیرید.

 • واشر کاروگیت سایز ۱۱۰
 • واشر کاروگیت سایز ۱۶۰
 • واشر کاروگیت سایز ۲۰۰
 • واشر کاروگیت سایز ۲۵۰
 • واشر کاروگیت سایز ۳۰۰
 • واشر کاروگیت سایز ۴۰۰
 • واشر کاروگیت سایز ۵۰۰
 • واشر کاروگیت سایز ۶۰۰
 • واشر کاروگیت سایز ۷۰۰
 • واشر کاروگیت سایز ۸۰۰
 • واشر کاروگیت سایز ۹۰۰
 • واشر کاروگیت سایز ۱۰۰۰