اطلاعاتی مختصر در مورد لوله های پلیکا

اطلاعاتی مختصر در مورد لوله های پلیکا

اطلاعاتی مختصر در مورد لوله های پلیکا

لوله های upvc هیدروپول در برابر اشعه ماوراءبنفش ومادون قرمز مقاومت دارد و رنگ آن تحت هیچ شرایطی تغییر نمیکند.

سطح صاف و صیقلی این نوع لوله ها باعث میشود که لوله هرگز دچار لجن گرفتگی و رسوب نشود و هرگز شاهد افت فشار آب نباشیم.

لوله پلیکا فاضلابی:

از نوع لوله برای لوله کشی فاضلاب ساختمان استفاده میشود و از سایز های 50 تا 160میلی متر در قسمت های مختلف ساختمان استفاده میشود.بخشی از این لوله ها به صورت ناودان است و لوله های ناودانی نامیده میشود وظیفه آن انتقال آب از پشت بام به سمت زمین است.

 

لوله پلیکا مخابراتی:

این لوله ها دارای ضخامت 5میلیمتری هستند و قابلیت تحمل فشار بیرونی را در داخل زمین ارا میباشد. به عموان مثال:کابل های فیبرنوری و مخابراتی که در خلوص 65 تا 90 تولید میشوند.