اتصالات کاروگیت

اتصالات کاروگیت

اتصالات کاروگیت

زانوها: زانوها با توجه به سایز لوله ها متفاوت هستند و تا سایز 315 میلیمتر تولید میشوند و از آن سایز به بعد به صورت دست ساز موجود میباشد و به صورت 90 و 45 درجه است.

 

 

 

 

سه راهی و چهار راهی: 

جهت انشعاب و اتصال لوله های سایز های مختلف با زوایای مختلف.

 

 

دراپ: در زوایا و سایز های مختلف ساخته میشود و براساس طول و ارتفاع متفاوت است.از آن،هنگامیکه اختلاف ارتفاع وجود داشته باشد، استفاده میشود.

 

 

تبدیل و سه راهی تبدیل: در زمان انشعاب گیری سایز لوله ها که تغییر میکند، از تبدیل و سه راهی تبدیل میشود.

 

 

کوپلر:جهت اتصال لوله ها به سایز های مختلف نیاز میشود.

واشر: جهت آبندی لوله ها مورد استفاده قرار میگیرد و واشر ها بر اساس کیفیت به دو صورت معمولی و EPDM تولید میشود.