هندهول چیست؟

هندهول چیست؟

هندهول چیست؟

هندهول ها اغلب جهت دسترسی آسان به انشعابات فاضلابی و مخابراتی از منازل، نصب دوربین مدار بسته، شبکه کابل فیبر نوری و دیتا، شبکه های کنترل سیگنال های ترافیکی، شبکه کابل کشی روشنایی محوطه ها و نیز در جاهایی که کوچک و عمق دسترسی کم میباشد ازهندهول های پلی اتیلنی بجای منهول استفاده میشود.

 

انواع هندهول:

 

۱_هندهول به همراه با ترافیکی

 

۲_هندهول بدون بار ترافیکی

 

هندهول ها بیشتر در خطوط انتقال یا توزیع برق و یا شبکه های مخابراتی، نصب دوربین مدار بسته، شبکه کابل فیبر نوری و دیتا، شبکه های کنترل سیگنال های ترافیکی، شبکه کابل کشی روشنایی محوطه ها و سایر جاهایی که لازم است کابل های مربوطه بصورت زیرزمینی انتقال باید.

 

در این مواقع در فواصل معین و در محل های تقسیم و اتصال نیاز به فضاهایی جهت دسترسی به کابلها می باشد که برای این دسترسی از هندهول استفاده می شود.

 

تمام سیستم های زهکشی زیر زمینی باید نقاط دسترسی از جمله هندهول داشته باشند تا بتوانند به طور مداوم و منظم بازرسی و چک شوند که در صورت مسدود شدن رفع و تمیز شوند.

 

معمول ترین نوع دسترسی منهول است و در زمان های گذشته درب های عمدتا بزرگ منهول آجری بودند که پله های آهنی در دیواره خود داشتند و امکان ورود فیزیکی به سیستم فاضلاب را فراهم می کردند.