لوله جدار چاه

لوله جدار چاه

لوله جدار چاه

اندازه ها  و استانداردها:
لوله های جدار و مشبک یو. پی. وی. سی. نپرو از ترکیت پی. وی سی. خالص و مطابق با استاندارد کیفی بالای مورد نیاز با قطر خارجی 630 -113 م. و با در نظر گرفتن بخش های یک، دو و سه (DNI 4925) تولید می شود.
گرچه تولید لوله با ضخامت خاص جداره نپرو مطابق با پیش نویس استاندادر 5585/5584 سعودی امکان پذیر می باشد.

خواص مواد جهت لوله جدار و مشبک یو. پی. وی. سی.  جهت چاه آب

روش آزمایش واحد ضرائب تضمین مشخصات
--- KG/CM3 1/42 وزن مخصوص
DNI 53453KJ/M2   3/5 قدرت برخورد شیاری
DNI 53455N/MM2   55 - 45 گسیختگی کشش
DNI 53457N/MM2   3000 - 2500 قدر مطلق گشانی

DNI 53453 %

  90 دقیقه مقاومت ضریه ای در 2+23 درجه سانتی گراد
DNI 8061   حداکثر 5 برگشت گرما
NDI 52612W/KM   15/0 هدایت گرمایی
DNI 53460B درجه سانتی گراد 80 دمای نرمش ویکات
DNI 53482 اهم 10 مقاومت سطحی
DNI 8061 Mg/CM2 حداکثر 4 جذب آبمقاومت شیمیایی:
لوله های جدار و لوله های مشبک یو. پی. وی. سی. نپرو در برابری عمکلرد قوی ترین اسیدها، مواد قلیایی، آب های زیر زمینی آب دریا  هر نوع ماده مورد استفاده در طول عملیات یا ساختمانی آبی، احیا، عفونت زدایی چاه مقاوم می باشند. 
مزیت های لوله های جدار و لوله های مشبک یو. پی. وی. سی.  نپرو:
مقاوم در برابر خوردگی
وزن کم و حمل آسان
جابه جایی و نصب آسان
عیر سمی و عدم ایجاد آلودگی در آب
عیر هادی
کم هزینه
قابل نصب تا عمق 500 متر
عمر بسیار طولانی
آبدهی بسیار بالا بدلیل مشبک


حد مقاومت 
ضخامت جدار لوله های جدار مشبک یو. پی. وی. سی.  نپرو و جهت مقاومت در برابر فشار حد شن ریخته شده در اطراف آن و فشار ناشی از سفره آبی که توری در آن نصب می شود، کافی می باشد.


حدود لوله های جدار و مشبک یو. پی. وی. سی.  نپرو
بخش های یک، دو و سه DNI 4925 و پیش نویس 5585/5584 سعودی

لوله های جدار و مشبک یو. پی. وی. سی.  نپرو جهت چاه آب تا 100 متر عمق

حد نوع ورزه ضخامت جدار لوله
مقاومت لوله حفاظ
حداقل - حداکثر
قطر خارجی م.م قطر داخلی م.م قطر خارجی اسمی
0/7 W 5/0 - 5/7 121 98 113
0/8 T 6/5 - 8/5 149 122 140
0/8 T 7/5 - 5/8 177 146 165
0/7 T 10/0 - 11/2 242 195 225
0/7 T/R 12/5 - 14/0 296 243 280
0/7 T/R 14/5 - 16/2 349 290 330
0/7 T/R 17/5 - 19/5 425 350 400
0/7 T/R 19/5 - 21/7 476 395 450
0/4 R 20/0 - 22/2 570 485 540
0/2 R 24/0 - 26/6 668 570 630

لوله های جدار و مشبک یو. پی. وی. سی.  نپرو جهت چاه آب تا 300 متر عمق

1/7 T 8/0 - 9/0 153 118 140
1/8 T 9/5 - 10/7 181 140 165
1/8 T 13/0 - 14/7 249 188 225
1/7 T/R 16/0 - 17/8 304 236 280
1/8 T/R 19/0 - 21/1 359 280 330
1/4 T/R 21/5 - 23/9 434 340 400
1/3 T/R 23/9 - 26/1 485 385 450

لوله های جدار و مشبک یو. پی. وی. سی.  نپرو جهت چاه آب تا 500 متر عمق

4/0 w 2/8 - 9/3 129 90 113
4/3 T 10/4 - 11/7 158 112 140
4/0 T 12/0 - 13/4 187 134 165
4/3 T 16/7 - 18/6 257 180 225
2/9 T/R 18/5 - 20/6 310 230 280
2/7 T/R 21/5 - 23/9 365 274 330

نکته: سایر انواع رزوه جهت اتصالات به درخواست مشتری قابل سفارش خواهد بود.