لوله کاروگیت فاضلابی 700فشار 31/5نیوتن

لوله کاروگیت فاضلابی 700فشار 31/5نیوتن

لوله کاروگیت فاضلابی 700فشار 31/5نیوتن

این لوله دارای ابعاد داخلی 700میلی متر(ID) میباشند و دارای کوپلر و واشر از نوع EPDM میباشند .این لوله ها در دو حالت بدون کوپلر و کوپلر دار  بسته به درخواست مشتری تولید میگردند.ادامه ی مطلب در سایت زیر

 

 

 

 

http://corrugated.bourseloleh.com