لوله کاروگیت مسلح سایز1200 64 نیوتن

لوله کاروگیت مسلح سایز1200 64 نیوتن

لوله کاروگیت مسلح سایز1200 64 نیوتن

لوله های کاروگیت 1200مسلح از انوااز انواع لوله های قطورمیباشند.طول این لوله ها در 6متر جداره ی داخلی زرد رنگ و جداره بیرونی به صورت کنگره ای و دارای پروفیلهائی  با ابعاد  استاندارد میباشد که از ضخامت و مقاومت بالائی برخردار میباشند.برای اطلاعات بیشتر به سایت زیر مراجعه کنید:

http://corrugated.bourseloleh.com