لوله پلی اتیلن گاز ی استاندارد

لوله پلی اتیلن گازی 16 بار استاندارد